Các phím tắt tiện dụng trong Word dành cho Windows và Mac

Bạn có thể đạt được một số tiền đáng ngạc nhiên mà không cần di chuyển tay khỏi bàn phím trong ứng dụng Microsoft Word dành cho Windows hoặc macOS.

Giao diện Ribbon của Word rất tuyệt để tìm mọi thứ bạn có thể muốn làm trong trình xử lý văn bản – đặc biệt là những việc bạn không làm thường xuyên, như chèn chú thích cuối trang hoặc thực hiện phối thư.

Nhưng nếu bạn đang muốn thực hiện các tác vụ thông thường một cách nhanh chóng, bạn sẽ thấy các phím tắt hữu ích hơn nhiều.

Tại sao phải nhấc tay khỏi bàn phím nếu bạn muốn mở hoặc đóng tài liệu, áp dụng định dạng cho văn bản và đoạn văn, kiểm tra chính tả, điều hướng qua tài liệu hoặc hoàn tác và làm lại các hành động? Với phím tắt, bạn sẽ không phải làm vậy.

Các phím tắt hữu ích cho Word

Hoạt động

Tổ hợp phím Windows

Tổ hợp phím Mac

SOẠN THẢO VÀ CHỈNH SỬA

  Tạo một tài liệu mới Ctrl-N ⌘-N
  Mở một tài liệu Ctrl-O ⌘-O
  Lưu tài liệu Ctrl-S ⌘-S
  Mở hộp thoại Lưu dưới dạng F12 ⌘-Shift-S
  Đóng tài liệu Ctrl-W ⌘-W
  In tài liệu Ctrl-P ⌘-P
  Chọn mọi thứ trong tài liệu Ctrl-A ⌘-A
  Sao chép lựa chọn vào khay nhớ tạm Ctrl-C ⌘-C hoặc F3
  Dán từ khay nhớ tạm Ctrl-V ⌘-V hoặc F4
  Xóa lựa chọn và sao chép nó vào khay nhớ tạm Ctrl-X ⌘-X hoặc F2
  Hoàn tác hành động cuối cùng Ctrl-Z ⌘-Z hoặc F1
  Làm lại hành động cuối cùng Ctrl-Y ⌘-Y
  Thêm một bình luận Ctrl-Alt-M ⌘-Option-A
  Bật hoặc tắt theo dõi sửa đổi Ctrl-Shift-E ⌘-Shift-E
  Chạy kiểm tra chính tả và ngữ pháp F7 ⌘-Option-L hoặc F7

ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

  Làm cho văn bản in đậm Ctrl-B ⌘-B
  Làm cho văn bản in nghiêng Ctrl-I ⌘-tôi
  Gạch chân văn bản Ctrl-U ⌘-U
  Gạch dưới đôi văn bản Ctrl-Shift-D ⌘-Shift-D
  Gạch chân các từ nhưng không gạch chân Ctrl-Shift-W ⌘-Shift-W
  Viết gạch ngang văn bản Alt-H, 4 ⌘-Shift-X
  Viết hoa toàn bộ văn bản Ctrl-Shift-A ⌘-Shift-A
  Tạo chỉ số trên cho văn bản Ctrl-Shift- + ⌘-Shift- +
  Tạo chỉ số dưới văn bản Ctrl- = ⌘- =
  Làm cho kích thước phông chữ lớn hơn Ctrl-Shift-> ⌘-Shift->
  Thu nhỏ kích thước phông chữ Ctrl-Shift- < ⌘-Shift- <
  Mở hộp thoại Phông chữ Ctrl-D hoặc Ctrl-Shift-F ⌘-D
  Chèn một siêu liên kết Ctrl-K ⌘-K

PARAGRAPH FORMATTING

  Căn trái văn bản Ctrl-L ⌘-L
  Căn phải văn bản Ctrl-R ⌘-R
  Căn giữa văn bản Ctrl-E ⌘-E
  Điều chỉnh văn bản Ctrl-J ⌘-J
  Thụt lề một đoạn văn Ctrl-M Ctrl-Shift-M
  Xóa thụt lề đoạn văn Ctrl-Shift-M ⌘-Shift-M
  Thay đổi thành giãn cách dòng đơn Ctrl-1 ⌘-1
  Thay đổi thành giãn cách dòng kép Ctrl-2 ⌘-2
  Thay đổi thành giãn cách 1,5 dòng Ctrl-5 ⌘-5
  Xóa định dạng đoạn văn Ctrl-Q  
  Mở ngăn tác vụ Áp dụng kiểu Ctrl-Shift-S  
  Mở ngăn Kiểu Ctrl-Alt-Shift-S ⌘-Option-Shift-S

DI CHUYỂN VÀ CHẾ ĐỘ XEM TÀI LIỆU

  Di chuyển lên một đoạn Ctrl-Mũi tên lên ⌘-Mũi tên lên
  Di chuyển xuống một đoạn Ctrl-Mũi tên xuống ⌘-Mũi tên xuống
  Di chuyển sang phải một từ Ctrl-Mũi tên phải Tùy chọn-Mũi tên phải
  Di chuyển sang trái một từ Ctrl-Mũi tên trái Tùy chọn-Mũi tên trái
  Di chuyển lên đầu tài liệu Ctrl-Home ⌘-Home hoặc ⌘-Fn-Mũi tên trái
  Di chuyển xuống cuối tài liệu Ctrl-End ⌘-End hoặc ⌘-Fn-Mũi tên phải
  Mở ngăn Điều hướng để tìm kiếm văn bản, hình ảnh, v.v. (Windows) / sử dụng hộp tìm kiếm (Mac) Ctrl-F ⌘-F
  Mở hộp thoại Tìm kiếm và Thay thế (Windows) / Ngăn Tìm và Thay thế (Mac) Ctrl-H Ctrl-H
  Mở hộp thoại Đi tới Ctrl-G hoặc F5 ⌘-Option-G hoặc F5
  Chuyển đổi giữa bốn vị trí cuối cùng trong tài liệu bạn đã chỉnh sửa Ctrl-Alt-Z  
  Chuyển sang chế độ xem Bố trí in Ctrl-Alt-P  
  Chuyển sang chế độ xem Dàn bài Ctrl-Alt-O  
  Chuyển sang chế độ xem Bản nháp Ctrl-Alt-N  
  Chuyển sang chế độ xem Chế độ đọc Alt-W, F  
  Tách cửa sổ tài liệu hoặc xóa phần tách Ctrl-Alt-S  
  Trợ giúp Hiển thị F1  

ĐỊNH VỊ RIBBON

  Ẩn hoặc hiển thị Ruy-băng Ctrl-F1 ⌘-Option-R
  Hiển thị các phím tắt Ruy-băng Alt  
  Chuyển đến tab Tệp Alt-F  
  Chuyển đến tab Trang chủ Alt-H  
  Chuyển đến tab Chèn Alt-N  
  Chuyển đến tab Thiết kế Alt-G  
  Chuyển đến tab Bố cục Alt-P  
  Chuyển đến tab Tham khảo Alt-S  
  Chuyển đến tab Thư Alt-M  
  Chuyển đến tab Xem lại Alt-R  
  Chuyển đến tab Xem Alt-W  
  Chuyển đến tab Trợ giúp Alt-Y  
  Đi tới hộp tìm kiếm của Ruy-băng Alt-Q

Trả lời