Lợi ích của in 3D đối với các công ty

Thực sự không có cách nào để biết được những phát triển in 3D sắp tới nào sẽ mang lại ROI tốt nhất, nhưng những lợi thế này khiến bạn nên cân nhắc thêm công nghệ 3D vào danh mục của mình.

1. Tiết kiệm chi phí

In 3D có thể làm gì để cải thiện lợi nhuận của bạn? Các công ty đã và đang sử dụng những máy in này để giảm giá các bộ phận vận chuyển và yêu cầu hàng tồn kho vì bạn có thể chỉ in những gì bạn cần và giảm chi phí cho các mặt hàng tùy chỉnh.

Lợi ích của in 3D đối với các công ty
Lợi ích của in 3D đối với các công ty

Ngoài ra còn có một lợi ích đáng kể trong việc tạo mẫu sản phẩm mới của riêng bạn so với việc thuê ngoài. Nếu bạn in 3D thay vì sử dụng khuôn hoặc phương pháp cắt rời, bạn sẽ có khả năng sử dụng ít nguyên liệu thô hơn và tạo ra ít chất thải hơn.

2. Tiết kiệm thời gian

Có thể mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng để gửi thông số kỹ thuật của nguyên mẫu cho một công ty chuyên biệt, lấy lại mô hình và tiếp tục tinh chỉnh kết quả để chỉ có được nguyên mẫu phù hợp. Tại sao phải giải quyết tất cả những việc phải làm trong khi bạn có thể làm tất cả trong nhà trong thời gian ngắn hơn? Ngoài ra, bạn sẽ nhận được thêm lợi ích khi luôn giữ tài sản trí tuệ bên mình.

3. Cải tiến độ bền

In 3D không phải như trước đây và các vật liệu mới có nghĩa là giới hạn của bầu trời trong việc tạo ra một cấu trúc vững chắc trông đẹp và tồn tại lâu hơn. Những thay đổi nhanh chóng trong sản xuất có nghĩa là khách hàng sẽ mong đợi các sản phẩm phản ánh tốt nhất các vật liệu sẵn có và in 3D có thể cung cấp giải pháp cho những nhu cầu này mà không cần phải phát minh lại toàn bộ dây chuyền sản xuất.

Tóm lược

Thật khó để nhìn thấy tương lai sẽ ra sao với in 3D vì nó tiến bộ quá nhanh. Các nhà nghiên cứu (như những người đã khám phá ra sự tích hợp chất lỏng) sẽ cho chúng ta thấy điều gì có thể xảy ra. Sau đó, tùy thuộc vào đầu óc kinh doanh nhạy bén để xác định xem việc sử dụng công nghệ mới khi nó được phát triển có phải là rủi ro có lợi hay không.

Ngay cả đối với những người sử dụng thận trọng, bạn nên để mắt đến thế giới in 3D. Theo dõi những thay đổi có thể giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của bạn, có khả năng với chi phí thấp hơn và ít phức tạp hơn so với cách bạn đang làm hiện tại.


Trả lời